Column | De gezinsklas, een nieuwe hype

Gepubliceerd op 11 juli 2016 om 13:56

De gezinsklas is een klas waar ouders heen kunnen gaan met hun kinderen die gedragsproblemen hebben. Eén ochtend of middag in de week. Het doel van zo’n gezinsklas is dan om de gedragsproblemen van de kinderen op te lossen, waar zowel het kind, ouders, leraren en de omgeving hinder van ondervinden. Deze problemen kunnen nogal divers zijn uiteraard. Niet ieder kind is hetzelfde. De één stuitert de hele dag door de school, terwijl een ander schuchter door de school sluipt. Je kan natuurlijk allerlei problemen bedenken. Soms zijn de problemen niet meer zelf op te lossen, dan kan een systeemtherapeut een uitkomst zijn.

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie.

'Systeem' is een term die staat voor alles wat een belangrijk onderdeel van de omgeving/leefwereld van de cliënt uitmaakt. Dit kunnen gezin, relatie, familie en vrienden zijn maar ook maatschappelijk positie, cultuur, (religieuze) overtuigingen e.d. zijn belangrijke factoren binnen 'het systeem'.     

Een belangrijk doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de interacties van de cliënt met zijn of haar 'systeem' en de samenhang met het probleem. Kenmerkend hierbij is dat belangrijke personen van de betrokkenen vaak uitgenodigd worden bij de gesprekken. In zo’n gezinsklas is dan het kind zelf aanwezig, de leraar, de ouder en een systeemtherapeut.

Op welk punt in je leven ga je dan gebruik maken van zo’n gezinsklas? Dat kunnen verschillende reden zijn natuurlijk. Als voorbeeld:

  • Wanneer er regelmatig conflicten in het gezin zijn, die moeilijk te doorbreken zijn.

  • Wanneer je weinig contact met je kind hebt, of dit moeilijk kunt krijgen.

  • Wanneer je kind zich totaal niet aan afspraken houdt.

  • Wanneer het zich onbegrepen voelt.

  • Wanneer de ouders van een kind zijn gescheiden en het kind niet tegen de ruzies van desbetreffende kunnen. Hoe hier dan mee om te gaan.

Mijn mening hierover:

Vroeger hadden we dit allemaal niet. Nee, wij kwamen uit school en mama zat op je te wachten met thee en een koekje. Er werd gevraagd hoe of het op school was. Stickertjes zoals; adhd en dergelijke hadden we ook niet. Het ene kind was gewoon druk en de ander gewoon rustig. Het had nog geen benaming dus…

Tegenwoordig zijn er steeds meer tweeverdiener gezinnen, waarin dus de ouders allebei volop werken, kinderen komen dan uit school in een leeg huis. Zijn dus op hun zelf gericht. Ouders hebben het te druk met zichzelf en hebben op die manier weinig aandacht voor het kind in mijn ogen. Zo zien ze de eventuele problemen niet op tijd, pas als het al te laat is en er ingegrepen moet worden in wat voor situatie dan ook.

Mijn vraag is dan? Ga je dan opeens wel naar zo’n gezinsklas? Hebben mensen daar dan opeens wel de tijd voor? Of maak je daar tijd voor?  Als je toch daar dan wel tijd voor kan maken, kan je toch ook gewoon vrije tijd voor je kind vrij maken zonder al die poeha. Zie het al een soort of quality time….

Je kind hoort toch op de eerste plaats in je leven te komen?

2016©Vlindertje73 (Engelina)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.